ALTIAA AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

ALTIAA AREL襤K SERV襤S襤

ALTIAA AREL襤K SERV襤S襤

Alt覺aaç Arçelik Servisi 

Ankara'da bulunan Arçelik servisimiz sizin ar覺zalanan her türlü Arçelik marka beyaz eyan覺z覺 tamir etmektedir. Arçelik servisimizde sadece Arçelik garantisi alt覺nda olan yedek parçalar kullan覺lmaktad覺r. Arçelik marka beyaz eyan覺z bozuldu ve ne yapaca覺n覺z覺 bilmiyorsan覺z alt覺aaç Arçelik servisi hizmetinizdedir. Uzun süredir bu ite çal覺an profesyonel servis ustalar覺m覺z ve yüzde yüz Arçelik garantili olan parçalar覺m覺z ile sizlere daha iyi bir hizmet vermekteyiz. Eer dier servislerle çal覺覺rsan覺z onlar覺n kullanm覺 olduu ucuz ve kalitesiz parçalardan dolay覺 makinenizde oluan ar覺za tekrar oluacak ve bunula kalmay覺p makinenizin dier k覺s覺mlar覺na ve parçalar覺na hasar vererek onlar覺 bozacak veya makinenizin temelden bozulmas覺na ve onun çal覺mamas覺na sebep olacakt覺r. Bu veya buna benzer durumlarla kar覺lamak istemiyorsan覺z bizim Arçelik servisimizle iletiime geçip daha kaliteli ve h覺zl覺 bir hizmet görebilirisiniz. 

Bütün tamir ettiimiz ürünlerde tamir edilen k覺s覺mlar覺n bir daha ayn覺 sorunu ç覺karmayaca覺n覺 ve bir daha bozulmayaca覺n覺n garantisiniz vermekteyiz. Dier servislere bak覺ld覺覺nda fiyat覺m覺z oldukça uygundur dier servisler ise hem ucuz malzeme ve yedek parça kullanmakta ve bunlar覺 sizlere daha fazla ücrette yans覺tmaktad覺r bunun sonucunda dier servislerle çal覺man覺z durumunda hem maddi hem de beyaz eyan覺z bak覺m覺ndan daha fazla zarara urayacaks覺n覺z. Ankara'da yerlemekteyseniz ve Arçelik marka beyaz eyan覺z bozuldu ise, size acil bir durumda gerekmekte ise bizim Arçelik servisimizle iletiime geçin ve sizin beyaz eyan覺zda oluan sorunu çok k覺sa bir sürede h覺zl覺 bir ekilde ortadan kald覺ral覺m ve sizlere teslim edelim.  Her elektrikli üründe olduu gibi beyaz eyalarda da bilinçsiz kullan覺mdan veya kullan覺m süresine bal覺 sorunlar olumaktad覺r.  bu oluan sorunlar覺 en iyi e h覺zl覺 bir ekilde ortadan kald覺rmak sizin elinizde. Kulland覺覺m覺z parçalar覺n orijinal olmas覺nda kaynaklanarak ayn覺 sorunlar覺n bir daha  ortaya ç覺kmayaca覺n覺 ve makinenizin eskisinden daha iyi ekilde çal覺aca覺n覺n garantisini vermekteyiz. Bütün tamir ettiimiz ürünlerde sadece ve sadece Arçelik parçalar覺n覺 kullanmaktay覺z  ve buna  bal覺 olarak uzun süredir faaliyette olmam覺za ramen Arçelik servisi imdiye kadar hiçbir ikayete rastlamam覺t覺r.