KIBRIS KY AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

KIBRIS KY AREL襤K SERV襤S襤

KIBRIS KY AREL襤K SERV襤S襤

K覺br覺s Köy Arçelik Servisi

Ankara'da bulunan Arçelik servisimiz Arçelik kullan覺c覺lar覺n覺n beyaz eyalar覺nda oluan herhangi bir sorunu ve hasar覺 onarmak tamir etmek için hizmet vermektedir. Dünyada çok yayg覺n olan beyaz eyalar günlük yaant覺m覺z覺 oldukça kolaylat覺rmakta ve bizleri kendimize zaman ay覺rmam覺za salamaktad覺r. Tabi ki bu beyaz eya sektöründe çok fazla kullan覺c覺s覺 ve müterisi bulunan Arçelik firmas覺 büyüklüüyle doru orant覺l覺 olarak beyaz eyalarda da sorunlar yaanmakta ve çok az say覺da Arçelik beyaz eya servisi bulunmaktad覺r.

Her elektrikle çal覺an üründe olduu gibi beyaz eyalarda da sorunlar yaanmaktad覺r. Bu durumda siz kullan覺c覺lar覺n hangi servisle iletiime geçtii çok önemlidir çünkü iletiime geçtiiniz ve çal覺t覺覺n覺z servis parçalar覺nda kullan覺lmamas覺 gereken sahte parçalar kullan覺yor ise bu durum sizlerin çok fazla maddi zarara uramas覺na sebebiyet vermektedir.

Bizim Ankara'da bulunan K覺br覺s Köy Arçelik Servisi bütün onar覺m parçalar覺nda sadece Arçelik markas覺na ait ve yüzde orijinal Arçelik garantisi ad覺 alt覺nda olan yedek parçalar kullanmaktad覺r. Makinenizde orijinal parçalar kullan覺lmad覺覺 takdirde kullan覺lan sahte parçalar makinenize çok fazla zarar verir ve makinenizin tekrar bozulmas覺na hatta bir daha çal覺maz duruma gelmesine neden olur.

Bu ve bunun gibi durumlarla kar覺lamak istemiyorsan覺z bizim Ankara Mamak'ta bulunan Arçelik beyaz eya servisimizle iletiime geçebilirsiniz. Tamir ettiimiz ve onar覺m覺n覺 yapt覺覺m覺z bütün Arçelik marka beyaz eyalara ayn覺 sorunun bir daha olumayaca覺na dair 4 y覺la varan garanti vermekteyiz. Uzun süredir bu ite çal覺makta olan profesyonel ve deneyimli servis ekibimiz ile sizlerin Arçelik marka beyaz eyalar覺n覺zda oluan sorunlar覺n覺z覺 çok k覺sa bir sürede ve kesin çözüm ile ortadan kald覺raca覺m覺za emin olabilirisiniz.

Dier servisler makinenizde sahte ve kalitesiz ürün kullanmakla kalmay覺p bunlar覺 size fazla bir ücret kar覺l覺覺nda sunmaktad覺r fakat bizimi Ankara Mamak K覺br覺s Köy Arçelik servisimiz ise siz Arçelik beyaz eyan覺zda tamamen orijinal olan parçalar kullanmakta ve bu ilemi sizlere dier servislere k覺yasla cebinize daha uygun bir fiyatla yapmaktad覺r tek yapman覺z gerek Ankara'da yerleiyorsan覺z ve Arçelik marka beyaz eyan覺z ar覺zaland覺 ise bizim Arçelik servisimiz ile iletiime geçeniz.