KK KAYA AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

KK KAYA AREL襤K SERV襤S襤

KK KAYA AREL襤K SERV襤S襤

Küçük Kaya Arçelik Servisi

Y覺llard覺r beyaz eya sektöründe olan Arçelik firmas覺 gün den güne büyümekte ve Türkiye beyaz eya piyasas覺ndaki zirvesini korumaktad覺r. Müteri odakl覺 çal覺an Arçelik firmas覺 müteri memnuniyetine oldukça yüksek derecede önem vermektedir. Tabi ki teknolojinin gelimesi ve büyümesiyle ve Arçelik markas覺n覺n çok büyük kullan覺c覺 kitlesine sahip olmas覺yla orant覺l覺 olarak ç覺kan sorunlarda fazla olmaktad覺r. Ç覺kan sorunlar覺n büyük bir k覺sm覺 kullan覺c覺lar覺n yanl覺 ve hatal覺 kullan覺m覺ndan veya makinenin uzun süreli çal覺mas覺ndan dolay覺 y覺pranmas覺ndan meydan gelmektedir. 襤te tamda bu durumda en önemli görev siz kullan覺c覺lara düüyor yapt覺覺n覺z en ufak bir servis seçimi sizin çok fazla maddi zarara uraman覺za ve makinenizin çal覺ma fonksiyonunun ortadan kalkmas覺na neden olabilir.

 

Servis seçimi çok önemlidir çünkü bilmediiniz bir servisle ilk ke çal覺man覺z durumunda onlar覺n hangi kalitede parça kulland覺覺n覺 veya servis ekiplerinin ne derece deneyimli olduunu bilemezsiniz. Beyaz eyan覺zda kullan覺lan parçan覺n sahte ve kalitesiz olmas覺 durumunda parça makinenizde ç覺kan sorunun k覺sa bir süre sonra tekrar ortaya ç覺kmas覺na veya makinenizin dier k覺s覺mlar覺nda zarar vererek sizleri daha fazla maddi zarara sokabilir. Bilinçsiz yap覺lan tamir sonras覺 makineniz bir daha çal覺mayabilir veya içerdeki bütün parçalar覺 da覺tabilir. Ankara'da yerlemekteyseniz ve kaliteli, garanti veren bir Arçelik servisi ar覺yorsan覺z bizim Küçük Kaya Arçelik Servisi iletiime geçe bilirisiniz.

 

Tamirini gerçekletirdiimiz bütün Arçelik marka beyaz eyalarda sadece ve sadece Arçelik garantisi ad覺 alt覺nda olan orijinal ve kaliteli yedek parçalar kullanmaktay覺z. Bununla balant覺l覺 olarak tamirini gerçekletirdiimiz bütün Arçelik beyaz eyalarda sorun ç覺kmamakla beraber eskisinden daha iyi çal覺覺r duruma gelmektedir. Bütün tamir ilemlerimiz Arçelik garantili tamir ad覺 alt覺nda yapmaktay覺z yani tamirini gerçekletirdiimiz bütün Arçelik marka beyaz eyalara ayn覺 sorunun bir daha olumayaca覺na dair garanti vermekteyiz . Usta ve Arçelik sertifikas覺 bulunan iinde uzun süre çal覺m覺 deneyimli usta ekibimizle sizin Arçelik marka beyaz eyalar覺n覺z覺 h覺zl覺 ve garantili bir ekilde tamir etmekteyiz. Tek yapman覺z gerek Ankara'da yerlemekteyseniz ve beyaz eyan覺z hasar gördü, bozuldu ise bizim Arçelik servisi ile iletiime geçmeniz.