MAMAK KIZILCA AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

MAMAK KIZILCA AREL襤K SERV襤S襤

MAMAK KIZILCA AREL襤K SERV襤S襤

Mamak K覺z覺lca Arçelik Servisi

Ankara Mamak'ta bulunan Arçelik servisimiz Arçelik beyaz eya kullan覺c覺lar覺n覺n beyaz eyalar覺nda oluan sorun ve hasarlar覺n覺 onarmak için hizmet vermektedir. Gün geçtikçe büyüyen ve kullan覺c覺s覺 da artan Arçelik firmas覺n覺n her beyaz eyada olduu gibi bilinçsiz kullan覺m veya uzun süreli kullan覺mdan dolay覺 beyaz eyalar覺 hasar almakta ve ar覺zalanmaktad覺r. Bu sebepten dolay覺 dier servisler bunu görüp kullan覺c覺lar覺 kand覺rarak onlara sahte ve kalitesi parça ile hizmet sunarak müterilerimizi kand覺rmaktad覺rlar. Bu parçalar beyaz eyalarda kullan覺ld覺覺 taktirde eyay覺 bozar ve beyaz eyan覺n daha fazla hasar almas覺na hatta çal覺maz hale gelmesine sebep olur.

Bu veya buna benzer durumlarla kar覺lamak istemiyorsan覺z Mamak K覺z覺lca Arçelik Servisi ile iletiime geçerek kaliteli ve orijinal parçalar ile hizmet alabilirsiniz. Makinenizde orijinal parça kullan覺m durumunda ise makinenizin hasar gören k覺sm覺 kullan覺ma bal覺 olarak çok uzun süre boyunca hasar görmeyecektir. Orijinal parçalar Arçelik marka beyaz eyan覺z覺 daha iyi çal覺mas覺n覺 salayacak ve ilk gün ki gibi çal覺mas覺nda sebebiyet verecektir. Ekibimizde bulunan usta ve deneyimli Arçelik sertifikas覺 olan ustalar覺m覺z ile sizlere çok h覺zl覺 ve kusursuz bir ekilde hizmet vermeye haz覺r覺z.

Bizim Ankara'da Mamak'ta bulunan Arçelik servisi ile çal覺man覺z durumunda beyaz eyan覺zda ne sorun ç覺karsa ç覺ks覺n çok k覺sa sürede ve onar覺m durumunda garantili onar覺m parças覺yla onar覺laca覺na emin olabilirisiniz. Tamirini gerçekletirdiimiz bütün Arçelik marka beyaz eyalara 5 y覺la kadar süren garanti verebilmekteyiz. Tek yapman覺z gereken Ankara'da ikamet etmekteyseniz ve Arçelik marka beyaz eyan覺z ar覺zaland覺 ise bizim Arçelik servisimize ulaman覺z ve gerisiniz bizim teknik ekibimize b覺rakman覺z. Uzun süredir bu ii yapmam覺za ramen Arçelik servisimizde imdiye kadar hiçbir ikayet veya memnuniyetsizlik kay覺t alt覺na al覺nmam覺t覺r. Arçelik marka beyaz eyan覺z ar覺zaland覺 ve acilen size gerekmekte ise bizim Arçelik servisimiz ile iletiime geçebilirsiniz ve beyaz eyan覺zda oluan sorunu çok k覺sa bir sürede ortadan kald覺raca覺m覺za emin olabilirisiniz. Tek yapman覺z gereken bizim Ankara Mamak'ta yerleen Arçelik servisimiz ile iletiime geçmeniz.