MAMAK KUSUNLAR AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

MAMAK KUSUNLAR AREL襤K SERV襤S襤

MAMAK KUSUNLAR AREL襤K SERV襤S襤

Mamak Kusunlar Arçelik Servisi

Müteri memnuniyeti odakl覺 çal覺an ve Türkiye'nin en fazla beyaz eya kullan覺c覺s覺 olduu Arçelik firmas覺 kendi zirvesini halen korumakta. Her dakika yenilikler ve gelimeler olan dünyam覺zda teknoloji bak覺m覺ndan da sürekli gelimeler yaanmaktad覺r. Yaant覺m覺z覺n büyük bir k覺sm覺n覺 kapsayan elektrik ile çal覺an eyalar makineler hayat覺m覺z kolaylat覺rmaktad覺r. Elektrikli eyalar覺n ve hayat覺m覺z覺n büyük bir k覺sm覺n覺 kapsayan beyaz eyalar ise bunun en önemlisidir. Her evde bulunan beyaz eyalar hayat覺m覺z覺 kolaylat覺rma la beraber ara s覺rada kullan覺c覺lardan veya kullan覺m süresinden kaynaklanan sorunalar ç覺karmaktad覺r. Beyaz eya firmalar覺n覺 en büyüklerinden biri olan kullan覺c覺lar覺n覺n Dünyada ve büyük bir çounluu Türkiye'de olan Arçelik markas覺 gün geçtikçe daha da büyümekte ve sürekli olarak gelimektedir. Çok büyük bir kullan覺c覺 kitlesine sahip olan Arçelik markas覺 bu büyüklükle orant覺l覺 olarak ürünlerinde de kullan覺c覺 veya uzun süreli kullan覺mdan kaynakl覺 sorunlar, hasarlar veya ar覺zalar olumaktad覺r. Bu ar覺zalar覺n olutuu durumlarda ise bütün kullan覺c覺lar覺n doru seçimine bal覺 yani servis seçimi.

襤letiime geçtiiniz beyaz eya servisi gerçekletirdii tamirlerinde sahte ve kalitesi Arçelik markas覺nda ait olmayan parçalar kullanmakta ise sizleri çok büyü bir zarara sokaca覺na emin olun. Sahte parçalar sizin makinenizde kullan覺ld覺覺 takdirde makinenizin içini da覺t覺r k覺sa süre sonra ayn覺 sorun ortaya ç覺kmakla kalmay覺p dier k覺s覺mlara da zarar vererek beraberinde çok fazla sorun getirir ve bu durumda sizleri çok fazla miktarda maddi zarara sokar. Eer gelen ekibin yeterince bilgisi yok ve deneyimsiz ise sizlerin beyaz eyalar覺na zarar vermekten baa bir ey yapmazlar.

Ankara'da bulunan Mamak Kusunlar Arçelik Servisi sizlerin bu ve buna benzer sorunlar yaamam覺n覺z ve Arçelik marka beyaz eyalar覺n覺z覺 sorunsuz ve k覺sa sürede onar覺p sizlere teslim etmektedir. Eer Ankara'da yerlemekteyseniz ve güvenebileceiniz Arçelik servisi ar覺yorsan覺z bizimle iletiime geçebilirsiniz. Bütün Arçelik marka beyaz eyalarda garantili tamir yapmaktay覺z yani tamirini gerçekletirdiimiz bütün beyaz eyalara ayn覺 sorunun ç覺kmayaca覺na dair garanti vermekteyiz. Ankara'da ya覺yorsan覺z ve Arçelik marka beyaz eyan覺z ar覺zaland覺 ise bizimle iletiime geçin ve sizin beyaz eyan覺zdaki sorunlar kökünden çözelim makinenizi eskisinden daha iyi durumda sizlere teslim edelim