TRKZ AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

TRKZ AREL襤K SERV襤S襤

TRKZ AREL襤K SERV襤S襤

TÜRKÖZÜ ARÇEL襤K SERV襤S襤

Beyaz eyalar, uzun y覺llardan beridir çeitli problemler göstermektedir. Beyaz eyalar覺n problem ç覺karmalar覺 veya ar覺zalanmalar覺 onlar覺n markas覺na ve kalitesine göre deiiklik göstermektedir. Beyaz eya konusunda en ünlü ve en dayan覺kl覺 beyaz eya markalar覺ndan biri olan Arçelik uzun y覺llardan beridir insanlar覺n evini süslemektedir. Beyaz eyalar覺n günümüzdeki fiyatlar覺 oldukça yüksektir. Birçok kiinin beyaz eyalar覺n her ar覺zalanmas覺 taktirinde yeni beyaz eya alma imkan覺 yoktur. Bunun için TÜRKÖZÜ ARÇEL襤K SERV襤S襤 beyaz eya sahiplerine oldukça avantajl覺 f覺rsatlar sunmaktad覺r. TÜRKÖZÜ ARÇEL襤K SERV襤S襤 tamirlerinin her birini oldukça titiz bir ekilde ve profesyonel ekibiyle yapmaktad覺r.

Özellikle son y覺llarda beyaz eyalar覺n servislere gittikten sonra daha büyük zararlar olutuu görülmektedir. Bu sorunun as覺l sebebi bilinçsiz tamir ve bilinçsiz servis ilemleridir. Bilinçsiz bir ekilde tamir edilmi olan beyaz eyalar k覺sa müddetli olarak çal覺覺r fakat daha sonra beyaz eyalarda çeitli problemler gözlemlenir. Bu problemlerle kesinlikle kar覺lamayaca覺n覺z servislerden biri olan TÜRKÖZÜ ARÇEL襤K SERV襤S襤 uzun y覺llardan beridir beyaz eya sahiplerine en iyi ekilde hizmet vermektedir. Çal覺ma esnas覺nda kullan覺lm覺 olan ve bozuk olan beyaz eya parçalar覺 sahiplerine gösterilmekte ve beyaz eyan覺n bozulma sebepleri aç覺k bir ekilde söylenmektedir. Bu durum kar覺s覺nda gereken tetkikler ve yap覺lmas覺 gerekenler anlat覺larak en iyi ekilde nas覺l yap覺lmas覺 gerektii gösterilmektedir. Beyaz eya sahibinin onay覺yla beyaz eya tamiri en iyi ekilde yap覺lmaktad覺r.