RE襤L AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

RE襤L AREL襤K SERV襤S襤

RE襤L AREL襤K SERV襤S襤

Üreil Arçelik Servisi Mamak

Günümüzde beyaz eya kullan覺m覺 oldukça art覺 göstermekte ve gün geçtikçe beyaz eyalar yenilenmekte ve yeni sorunlar ortaya ç覺kmaktad覺r. Tabi ki Arçelik beyaz eya firmas覺n覺n kullan覺c覺s覺 fazla olduundan dolay覺 kullan覺c覺lara doru ve kaliteli hizmet veren Arçelik beyaz eya servisi gerekmektedir. Bu servisler beyaz eyalar覺n覺z覺 onarmakta ve sizlere kaliteli hizmet sunmaya çal覺maktad覺r fakat çou beyaz eya servisi beyaz eyalar覺 tamir ederken sahte ve kalitesiz yedek parçalar kullanmaktad覺r bundan dolay覺 tamir edilen beyaz eyalar k覺sa bir süre sonra tekrar ayn覺 duruma gelmekte veya tamamen çal覺maz hale gelmektedir. Bundan dolay覺 kullan覺c覺lar覺n dikkat etmesi gereken baz覺 durumlar vard覺r eer bir beyaz eya servisi ile çal覺覺yorsan覺z o servisin garantili beyaz eya tamiri yap覺p yapmad覺覺n覺 bilmeniz gerekir çünkü yapm覺yorsa büyük ihtimalle beyaz eya tekrar bozulacak ve siz Arçelik beyaz eya kullan覺c覺lar覺na gereksiz yere ekstra masraf ç覺karmaktad覺r.

Bu kullan覺lan sahte parçalar kullan覺ld覺ktan sonra tekrar bozulmakta ve sizlere maddi anlamda zarar vermektedir fakat bizim Üreil Arçelik Servisi Mamak Tamir edilen bütün Arçelik marka beyaz eyalarda Arçelik garantisi olan onar覺m parçalar覺 kullanmaktad覺r bundan dolay覺 tamir ettiimiz beyaz eyalar bir daha bozulmamakta ve bozulmayaca覺na dair garanti verebilmekteyiz. Ankara'da yaayan Arçelik beyaz eya kullan覺c覺lar覺n覺n çou bizim servisimiz ile çal覺makta ve imdiye kadar hiçbir memnuniyetsizlik kay覺t alt覺na al覺nmam覺t覺r ve bizim Üreil Arçelik servisi Mamak'tan çok memnun olduklar覺n覺 bildirmektedirler. Sizin onar覺m ilemlerinizi gerçekletirirken istee bal覺 olarak eski parçan覺z覺 size vermekteyiz eer baka servis ile çal覺m覺san覺z onlar覺n kulland覺覺 parça ile bizim kulland覺覺m覺z parçan覺n aras覺ndaki fark覺 hemen fark edeceksiniz. Dier servislerin tamir ekibine ne kadar güveneceiniz üpheli fakat bizim Üreil Arçelik Mamak servisimize gönül rahatl覺覺 ile güvene bilirisiniz çünkü servisimizde bulunan tamir ekibi bu ii çok uzun y覺llar boyunca yapm覺 iinde usta ve profesyonel kiilerdir ve tamir ettikleri beyaz eyan覺n bir daha ar覺za ç覺karmayaca覺na emin olabilirsiniz tek yapman覺z gereken Ankara'da ya覺yorsan覺z ve Arçelik marka beyaz eyan覺z ar覺zaland覺 ise bizim servisimiz ile iletiime geçmek ve gerisini bize b覺rakmak.