YE襤LBAYIR AREL襤K SERV襤S襤 | MAMAK ARCELiK SERViSi 444 27 18

YE襤LBAYIR AREL襤K SERV襤S襤

YE襤LBAYIR AREL襤K SERV襤S襤

YE襤LBAYIR ARÇEL襤K SERV襤S襤

Bütün beyaz eyalar gibi Arçelik marka beyaz eyalar da, bak覺m istemektedir ve yeri geldiinde ar覺zalanmaktad覺r. Ar覺zalanma nedeni genellikle düzenli bak覺mlar覺 yap覺lmamas覺 olmaktad覺r.Birçok beyaz eya sahibi, beyaz eyalar覺n覺n bozulmas覺 taktirde, beyaz eyalar覺 arat覺rma yapmadan herhangi bir servise götürmektedir. Günümüzde say覺s覺 oldukça fazla olan beyaz eya servisleri özelliklerine göre birbirinden ayr覺lmaktad覺r. Baz覺 beyaz eya servisleri iinde son derece profesyonel iken, baz覺 beyaz eya servisleri ise, iinde son derece baar覺s覺z ve bilgisizdir. Beyaz eya tamiri son derece zor bir itir ve bu i için özel olarak eitim gerekmektedir. Titiz bir çal覺ma gerektiren beyaz eya tamiri ii özellikle parça deiiminde özel bir titizlik gerektirmektedir.

Bu gibi durumlarda beyaz eya sahiplerine en iyi ekilde yard覺mc覺 olan YE襤LBAYIR ARÇEL襤K SERV襤S襤 müterilerine en iyi ekilde hizmet vermektedir. Tamire getirilmi olan beyaz eyalar, sahiplerinin önünde aç覺larak sorunu belirtilmektedir. Ard覺ndan en uygun fiyat sunan servis, en k覺sa sürede beyaz eyay覺 tamir ederek, sahibine sunmaktad覺r.

enellikle tamir sonras覺nda görülen a覺r覺 ses, beyaz eyalara tak覺lan parçalar覺n orijinal olmamas覺 ve yanl覺 tak覺lmas覺na ilikindir. YE襤LBAYIR ARÇEL襤K SERV襤S襤 olarak kullanm覺 olduumuz beyaz eya parçalar覺 tamamen orijinal olmakla beraber, tamir an覺nda parçalar son derece dikkatli bir ekilde tak覺lmaktad覺r. Beyaz eyalardan gelen sesler parçalar覺n düzgün yerletirilmemesi veya tamir aamas覺nda ürünün baka yerlerine de zarar verilmesiyle alakal覺d覺r. Bu sorun ileriki dönemlerde daha da ilerleyerek makinan覺z覺n tekrar ar覺zalanmas覺na veya daha büyük problemler ç覺karmas覺na sebep olacakt覺r. Bütün bu problemleri göz önünde bulunduran YE襤LBAYIR ARÇEL襤K SERV襤S襤 müterilerine en iyi ekilde hizmet göstermek amac覺yla tamir ilemi yapt覺覺 beyaz eyalarda titizlikle çal覺maktad覺r. 襤leriki dönemlerde herhangi bir sorunun ç覺kmamas覺 için özen gösteren ve iine garanti veren servisimiz müterilerine en iyi ekilde hizmet göstermektedir.

Beyaz eyalar覺n覺z覺n sorunsuz bir ekilde uzun bir zaman daha çal覺mas覺n覺 istiyorsan覺z hemen YE襤LBAYIR ARÇEL襤K SERV襤S襤ne bavurun.